SY: Kudde med smock

7 maj, 2017 4 av mikael
Nu är min guide för hur du syr en kudde med smock klar! Till en början ser inlägget jättelångt och komplicerat ut men om du läser igenom inlägget en gång innan du sätter igång så du får ett hum om hur du ska gå till väga tror jag du sedan steg för steg kommer förstå de olika momenten. Du kan göra en smockad kudde på 100 olika sätt och idag visar jag ett sätt. Uträkningarna blir inte exakta i slutändan utan det beror lite på hur stumt eller följsamt ditt tyg är samt den mänskliga faktorn osv. Om du inte känner för att göra alla uträkningar kan du använda mina mått som jag skrivit inom parentes. Då kör vi!

 

 

08032017-IMG_4371

 
 ✂ Tyg

 ✂ Sax
 ✂ Linjal
 ✂ Måttband
 ✂ Knappnålar
 ✂ Kartongbit
 ✂ Markeringspenna
 ✂ Tråd
 ✂ Synål
 ✂ Symaskin
 ✂ Innankudde (Guide på hur du syr här)

Det första vi ska göra är att räkna ut alla mått till kudden. Du kommer inte göra ett pappersmönster utan måtten vi räknar ut skriver du upp och sedan markerar vi ut alla mått direkt på tygets avigsida. Vi kommer att utgå från vilken diameter du vill ha på din kudde. Utifrån diametern ska vi ta reda på tygets bredd och längd. På tygets mitt kommer smocken hamna som sedan blir kuddens sida (höjd). För att få till smocken behöver vi ett rutsystem som består av 4 lika stora rutor som ligger vågrätt i tygets mitt och som sedan fortsätter lodrätt neråt längs hela tygets längd. 

 

Bestäm diametern på din kudde. Min kudde är 40 centimeter i diameter. 

 
RÄKNA UT TYGETS BREDD:
 
1. 0.429 x Diametern= Smockdelen ( 0.429 x 40 = 17.16)
 
2. Runda av till närmsta tal delbart med 4 (17.16 ≈ 18)
 
Nu har vi alla mått vi behöver för att räkna ut tygets bredd. 

3. Radien + Avrundade talet + Radien = Tygets bredd (20+18+20)

 
Tygets bredd = 58 centimeter
 
Innan vi går vidare till tygets längd ska vi först räkna ut hur stora kuberna ska vara i smockdelen.
 
4. Smockdelen/4 = kub (18/4= 4.5)
 
Kubens storlek = 4.5 centimeter. 
 
RÄKNA UT TYGETS LÄNGD: 

1. 60 x kubens storlek = Tygets längd (60 x 4.5 = 270 centimeter)
 
2. Eftersom kudden ska sys ihop längs båda kortsidorna behöver vi räkna med sömsmån. 1.5 centimeter på båda sidor =3 cm

3. Tygets längd + sömsmån = Tygets totala längd (270 + 3 = 273)

 

Smockad kudde bild 2

 
KLIPP UT TYGET. Börja med att klippa ut tyget efter måtten du tagit fram, alltså tygets bredd gånger tygets totala längd (58 x 273) 
 
RITA UT SÖMSMÅN. Rita ut 1.5 centimeters sömsmån i överkanter. 

RITA UT KUBERNA:

Smockad kudde bild 4

 
1. På linjen för sömsmånen markerar du nu ut radien + smockdelen + radien på ditt tyg. (20+18+20) 
 

Smockad kudde bild 5

2. Smockdelen delar du in i 4 delar med måtten på din kub (4.5) 
 

Smockad kudde bild 6

3. I den första kuben kommer vi dölja sömmen där vi syr ihop kudden. Det gör vi genom att ha en halv kub på var sida om sömsmånen så sömmen sedan göms i den. Du kommer förstå mer av det sen. Precis just nu innebär det bara att den första kuben och sista kuben kommer ha halva sin längd alltså: Kubens storlek/2 = kubens halva längd (4.5/2= 2.25)

4. Från dina kubmarkeringar på sömsmånen drar du nu en linje som är halva kubens storlek. 

5. Nu ska vi rita resterande kuber. Om du vill att detta ska gå extra snabbt kan du göra en mall av kartongen som är kubens storlek gånger smockdelens bredd (4.5 x 18) 

 
 
08032017-IMG_4382
RITA UT SMOCKDELEN.

1. Dra alla vågräta linjer. Det ska vara kubens storlek mellan alla linjer. Du ska få ut  Sömsmån + en halv kub + 59 kuber +  en halv kub + sömsmån (1.5 + 2.25 + 59 kuber + 2.25 + 1.5) Om du inte får med 60 kuber eller får fler, avrunda till närmsta jämna tal så att du ändå får med en halv kub + sömsmånen. Tygets slut ska alltså se likadant ut som tygets början. 

08032017-IMG_4383
2. Vänd på mallen och gör markeringar för kubens bredd på alla dina vågräta linjer. 

Smockad kudde bild 708032017-IMG_4388

3. Nu är det dags för sista markeringen och denna kommer visa dig hur du ska sy. 

I första rutan ska du göra ett streck som går från högra hörnet till vänstra hörnet. Hoppa över en ruta neråt så du hamnar på den tredje lodräta rutan. Gör ett streck som går från högra hörnet till vänstra hörnet. Hoppa över en ruta så att du hamnar på på den femte rutan, gör ett steck som går från högra hörnet till vänstra hörnet. Fortsätt så på alla 1:ans kuber hela vägen ner.  
 
I den andra vågräta rutan hoppar du över första kuben. I den andra kuben gör du ett streck från det vänstra hörnet till det högra hörnet. Hoppa över tredje rutan. I den fjärde rutan gör du ett streck från det vänstra hörnet till det högra. Fortsätt så här tills du gjort färdigt alla kuber. 
 
Smockbild 8
SY IHOP KORTSIDAN. Nu ska vi äntligen börja sy! Lägg tyget räta mot räta med kortsidorna mot varandra. Sy raksöm med 1.5 cm sömsmån. 

08032017-IMG_4396

SMOCKA. Nu ska vi göra själva smocken. Trä dubbel tråd på en synål, fäst tråden i kub nummer etts högra hörn

08032017-IMG_4390

Låt tråden löpen över strecket. 

08032017-IMG_439808032017-IMG_4392

08032017-IMG_4399

Dra ihop så det högra och vänstra hörnet möter varandra. Fäst. 

08032017-IMG_4393
08032017-IMG_4395

Fortsätt neråt och låt tråden gå diagonalt över den tomma rutan UTAN att dra ihop. 

Låt tråden förbli sträckt och fäst den. 

 
Forstätt så här över alla kuber. Jobba hela tiden uppifrån och ned och ta en rad i taget lodrät

alltså först 1.1, 1.2, 1.3 …. 1.60 när du är klar med ettans kolumn fortsätter du med tvåan: 2.1, 2.2, 2.3 osv osv

Nu när du sytt smocken börjar du få ett hum om hur stor det kommer bli. Till en början ser den jättestor ut men om du lägger den på en plan yta och försöker lägga till vecken ser du ungefär hur stor den kommer bli i slutändan.

Sy en rund innankudde. 

10032017-IMG_4439

Lägg innankudden i ytterkudden och lägg till vecken. 

10032017-IMG_4440

Ta dubbel tråd på en nål 

10032017-IMG_4441
10032017-IMG_4442

och börja sy ihop kudden 

10032017-IMG_4443

Dra ihop och fäst noga. 

10032017-IMG_4450

Klä två knappar i samma tyg och sy på dem noga. 

 
15032017-IMG_4531
15032017-IMG_4534

Klar! 


 
Om du gillade det här inlägget kanske du även gillar:
Sy kuddfodral
Sy mormorskudde
Rita egna mönster


Följ Fredrikapåvinden på:
 Bloglovinfacebookinstagram och pinterest